Organizacijos tikslaiteam pkkc

Ugdyti mąstančią, demokratišką, kūrybiškai aktyvią asmenybę, pilietį pasiruošiusį savarankiškai veiklai. Veiklos kryptys: kultūrinė – edukacinė, pedagoginė-auklėjamoji, centro veiklos ir idėjų populiarinimo.

Organizacijos veiklos būdai

Pagrindinis tikslas – kurčiųjų aktyvinimas, kultūrinė veikla, laisvalaikio užimtumas, gestų kalbos norminimas – tobulinimas, tarptautinis kurčiųjų bendradarbiavimas ir kurčiųjų ugdymas demokratiškais pagrindais. Centras renka ir kaupia medžiagą apie kurčiuosius Respublikoje ir pasaulyje, prenumeruoja Lietuvos kurčiųjų laikraštį „Akiratis“, Rusijos kurčiųjų žurnalą „Vieningoje grandyje“, pasaulio kurčiųjų žurnalą „Naujienos“, verčia iš užsienio į lietuvių kalbas, domisi metaliniais ženkliukais apie kurčiuosius. Dalyvaujame ir padedame kurtiesiesiems ekskursiją Lietuvoje ir už jos ribų.

Bendradarbiavimas

Lietuvos nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, Šiaulių Pedagogikos universitetas, Panevėžio miesto savivaldybė, Socialinis paramos skyrius, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla, Pasaulio kurčiųjų magijos komitetas /JAV/.

Renginiai

Dalyvavome pasauliniame kurčiųjų magijos festivaliuose Kijeve (Ukraina 1992m), Leipzige (Vokietija 1994m), Londone (Anglija 1998m), Maskvoje (Rusija 2002m). Taip pat dalyvavome 40-jame respublikiniame kino ir videofilmų festivalyje Vilniuje (Lietuva 1998m), antrajame tarptautiniame kurčiųjų kino – videofilmų festivalyje Budapešte (Vengrija 1999m). 2000 metais suruošėme Pirmąją Komuniją miesto kurtiesiems (pirmą kartą kunigas laikė mišias gestų kalba). 2001 metais suruošėme fokusų programą iš Švedijos atvykusiems kurčiųjų mokyklos mokytojams (programa paruošta švedų kalba).

Mūsų rėmėjai

Į.Simonas Karmelis – Ročesterio kurčiųjų instituto profesorius, antropologistas, folkloristas, tarptautinių gestų kalbos knygų autorius (JAV). „Labdaros – paramos fondas“ „Lietuvos ir JAV iniciatyvos“.

Kita informacija

Turime savo organizacijos simboliką. Kursime interneto puslapį. Kas susidomės, gali ateiti pas mus pirmadieniais ir ketvirtadieniais 17.00 – 20.00 vai. (vyksta informacinės valandėlės, diskusijos, video apie pasaulio kurčiuosius), taip pat galima kreiptis elektroniniu paštu.