slovinsko 1

Šių metų lapkričio 3 dieną Panevėžio kurčiųjų kultūros centras gavo prašymą iš Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro direktoriaus pavaduotojo Arūno Bražinsko, kuriame prašė priimti svečią kurčią aktorių Damjan Šebjan iš Murskasobot miesto (Slovėnija). Jis  yra laisvai samdomas aktorius. Jo globėjas – Slovėnijos Respublikos Kultūros ministerija nuo 2004 metų. Aktyvus teatrinio meno srityje nuo 1998 metų. Su gastrolėmis yra keliavęs dvidešimt pasaulio šalių. Prieš atvykstant i Lietuvą, jis su savo mašina gastroliavo Estijoje, Latvijoje. Lietuvoje aktorius apsistojo penkis kartus. Su gastrolėmis jis pabuvojo Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2015 metų lapkričio 18 dieną į Panevėžį jis atvyko pirmą kartą. Panevėžyje slovėno aktoriaus šou dvi pantomimos „Abėcėlė“ ir „Pasaulio valstybės“ buvo pasiūlyta vienuolikai organizacijų ir mokyklų. Norinčių pamatyti kurčiojo teatro meną atsiliepė keturios įstaigos: tai Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla, Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centras ir Panevėžio rajono  Paliūniškio pagrindinė mokykla. Paskui žiūrovų užsakymu važiavome į Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centrą. Visur žiūrovai buvo priimti šiltai, nesijautėme kalbos barjerų.
Laisvalaikiu slovėnas papasakojo panevėžiečiams apie savo šalį, kurčiųjų kultūrą, kalbą ir bendruomenę. Su smalsumu sužinojome, kad Slovėnijoje yra 13 kurčiųjų klubų, 2 kurčiųjų mokyklų Liublianoje ir Maribore. Slovėnijoje dirba 45 gestų kalbos vertėjų,  aptarnaujančių 6100 neprigirdinčiųjų, iš to skaičiaus 1000 kurčiųjų. Slovėnijos kurčiųjų asociacija turi savo viešbutuką Fiesoje, baseiną Moravci Toplice, vilą kempingą Krawjska Gora kalnų papėdėje. Slovėnija didžiuojasi visame pasaulyje žymiu kurčiu krepšinio sportininku Miha Zupan.

Svečias aktorius padėkojo visiems už šiltą priėmimą, ypač Panevėžyje, kai gavo daug pakvietimų iš kelių įstaigų. Jis pažadėjo po kelių metų vėl atvykti į Lietuvą į Panevėžį su nauja šou pantomimos programa, o Kauno gestų kalbos specialistas A.Bražinskas parašė gražią padėką Panevėžiui.

Panevėžio kurčiųjų kultūros centro pirmininkas V.Glušokas

 

 

Kurčiojo aktoriaus Damjan Šebjan viešnagė Panevėžyje